• Hotline 0917 50 88 22 Yahoo Skype
 • Kinh doanh 034 65 76 399 Yahoo Skype
 • Kinh doanh (024).62 533 788 Yahoo Skype
Phần mềm quản lý bán hàng
Phần Mềm Bán Hàng Phụ Tùng
Mountain View KTSOFT việt nam là một công ty hàng đầu về phần mềm quản lý bán hàng
 • Quản lý hàng tồn
 • Quản lý công nợ
 • Quản lý chi tiết sản phẩm
 • Quản lý doanh thu
 • Quản lý kho
 • Quản lý hợp đồng
 • Quản lý khách hàng, nhà cung cấp
 • Quản lý đơn đặt hàng
 • Quản lý doanh thu theo nhân viên
 • Tích hợp hệ thống mã vạch chuẩn
 • Thay đổi được giao diện người dùng
 • Quản lý đơn đặt hàng
 • Quản lý doanh thu theo nhân viên
 • Tích hợp hệ thống mã vạch chuẩn
 • Thay đổi được giao diện người dùng
 • Tích hợp kiểm kê
 • Quản lý xuất chuyển hàng hóa giữa các kho
 • Quản lý nhiều chi nhánh
 • Tích hợp báo cáo trực tuyến (Online)
 • Hỗ trợ Online 24/7
Download

Thông tin người dùng