Phần mềm quản lý bán hàng
Phần Mềm Quản Lý Dược
Mountain View KTSOFT việt nam là một công ty hàng đầu về phần mềm quản lý bán hàng
 • Quản lý hàng tồn
 • Quản lý hạn sử dụng
 • Quản lý lô hàng
 • Quản lý công nợ
 • Quản lý chi tiết sản phẩm
 • Quản lý doanh thu
 • Quản lý kho
 • Quản lý hợp đồng
 • Quản lý khách hàng, nhà cung cấp
 • Quản lý đơn đặt hàng
 • Quản lý doanh thu theo nhân viên
 • Tích hợp hệ thống mã vạch chuẩn
 • Thay đổi được giao diện người dùng
 • Quản lý đơn đặt hàng
 • Quản lý doanh thu theo nhân viên
 • Tích hợp hệ thống mã vạch chuẩn
 • Thay đổi được giao diện người dùng
 • Tích hợp kiểm kê
 • Quản lý xuất chuyển hàng hóa giữa các kho
 • Quản lý nhiều chi nhánh
 • Tích hợp báo cáo trực tuyến (Online)
 • Hỗ trợ Online 24/7
Download

Thông tin người dùng

 • Hotline 0917 50 88 22 Yahoo Skype
 • Kinh doanh 034 65 76 399 Yahoo Skype
 • Kinh doanh (024).62 533 788 Yahoo Skype