29 September 2015, Comments 0

Hướng dẫn nhóm hàng phần mềm quản lý bán hàng

2.1.2 Thông tin hàng hóa nhóm hàng Ý nghĩa: Chức năng này có tác dụng để quản lý các nhóm hàng kinh doanh khác nhau của bạn.  1. Từ màn hình chính của hệ thống, kích chuột vào thực đơn (menu) ở phía trên: Danh mục => Nhóm hàng

  1. Màn hình chính để xử lý: phần mềm quản lý bán hàng
Nhóm hàng Phần mềm quản lý bán hàng

Nhóm hàng Phần mềm quản lý bán hàng

3. Các tính năng: tính năng ngành hàng Phần mềm quản lý bán hàng a.

 

Thêm(F2) : Thực hiện bấm chuột vào nút chức năng phía trên thực đơn(menu) Thêm mới ngành hàng phần mềm quản lý bán hàng hoặc là ấn nút (F2) trên bàn phím.  Màn hình sẽ hiện thị ra :

Nhóm hàng Phần mềm quản lý bán hàng

Nhóm hàng Phần mềm quản lý bán hàng

Bạn nhập thông tin Nhóm hàng

image009 – Sau khi màn hình chính hiện ra.  Bạn thêm tên vào trong phần nhập tên. Bạn điền ghi chú nếu cần vào mục Ghi chú. Phần Ngưng sử dụng thể hiện trạng thái còn được hoạt động trên phần mềm hay không – Sau khi điền đầy đủ thông tin ấn nút chức năng ‘Lưu‘ hoặc (F8) trên bàn phím. Để tạo thêm nhóm sản phẩm tiếp theo bạn ấn vào phím hoặc (F9) – . Sau khi hoàn thành các thao tác thêm bạn muốn thoát khỏi chức năng ‘Thêm‘ thì tiến hành ấn vào phím chức năng Hủy (F12) hoặc (F12) trên bàn phím để thoát khỏi chức năng thêm. b. Sửa(F3) : Nếu muốn sửa thì chỉ chuột vào một nhóm hàng bất kì đã được tạo.  Sau đó ấn phím chức năng ‘Sửa‘ hoặc ấn (F3) trên bàn phím. image009 – Sau khi màn hình chính hiện ra. Chỉnh sửa lại những thông tin theo bạn muốn.

 

– Sau khi hoàn thành các thao tác thêm bạn click vào chức năng ‘Lưu‘ – Nếu chưa hiểu rõ về cách sử dụng có thể ấn nút chức năng hướng dẫn hoặc (F1) trên bàn phím.  C.  Xóa(F6) : Nếu bạn muốn xóa một bản ghi bạn có thể chọn vào hàng chứa bản nghi bạn muốn xóa sau đó click chuột vào nút chức năng ‘Xóa‘ hoặc ấn vào nút (Delete) trên bàn phím. Màn hình sẽ hiển thị ra một thông báo ” Bạn có muốn xóa Nhóm sản phẩm này không? ” .Nếu muốn xóa chọn ‘Yes’ còn không muốn thì chọn ‘No’Hỏi để xóa ngành hàng phần mềm quản lý bán hàng d.In Nếu bạn muốn in danh sách Ngành hàng bạn click vào phím chức năng in

Xóa nhóm hàng phần mềm quản lý bán hàng

In nhóm hàng phần mềm quản lý bán hàng

 

Danh sách hiển thị ra như sau

In Nhóm Hàng phần mềm quản lý bán hàng

In Nhóm Hàng phần mềm quản lý bán hàng

e.Nạp dữ liệu Có chức năng Nạp lại dữ liệu khi bạn thực hiện thao tác thêm mới dữ liệu vào phần mềm mà những đối tượng vừa thêm chưa vào danh sách của khu vực điều khiển f.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>