Phần mềm quản lý phụ tùng ô tô xe máy !

24 January 2015, Comments 0

Phần mềm quản lý phụ tùng ô tô xe máy !

phần mềm quản lý bán hàng ktsoft việt namphần mềm quản lý bán hàng Hiện nay với nhu cầu dùng ô tô của người Việt ngày càng cao, cùng với sự phát triển của đất nước trong những năm gần đây. Những doanh nghiệp bán phụ tùng ô tô ngày càng phát triển xong kinh nghiệm bán hàng còn non cùng với việc nhu cầu tiêu thụ hàng hóa nhiều do đó số tiền vốn và tiền hàng lớn. Những người quản lý muốn chuyên tâm vào việc tìm nguồn nhập nguồn cung và đánh giá chất lượng sản phẩm hàng hóa hơn đã tìm đến phần mềm quản lý bán hàng phụ tùng ô tô xe máy.Vì phần mềm quản lý bán hàng như một cánh tay đắc lực hỗ trợ người quản lý trong quá trình tính toán lãi lỗ, tồn . Cùng với việc quản lý Nhà cung cấp và Khách hàng. Không những thế phần mềm còn quản lý nhân viên trong quá trình nhập xuất để tránh thất thoát tiền và hàng hóa. Nếu bạn là một nhà quản lý chuyên bán phụ tùng ô tô xe bạn nên tìm đến phần mềm quản lý bán hàng ngay để doanh nghiệp ngày càng phát triển hơn. Một số tính năng của phần mềm quản lý bán hàng phụ tùng ô tô xe máy Quản lý quá trình nhập xuất của phụ tùng.

Quản lý phụ tùng còn tồn trong kho. Quản lý công nợ đầu vào và đầu ra.

 

Quản lý doanh thu theo ngày, theo tuần, theo tháng, theo quý hoặc theo năm. Quản lý lợi nhuận theo khoảng thời gian. Quản lý nhiều kho hàng. Quản lý thông tin khách hàng hoặc nhà cung cấp.  Quản lý nhân viên và doanh thu theo nhân viên.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>