• banner 1
  • banner 2
  • banner 3

Sản xuất sản phẩm phần mềm và dịch vụ phần mềm

Theo quy định pháp luật thì sản xuất sản phẩm phần mềm và dịch vụ phần mềm được hiểu như thế nào, làm sao để phân biệt được hai khái niệm này. Dưới đây là hiểu biết của chúng tôi để giúp các bạn có thể nắm rõ hơn về vấn đề này.

I. Khái niệm

Sản phẩm phần mềm là phần mềm và tài liệu kèm theo được sản xuất và được thể hiện hay lưu trữ ở bất kỳ một dạng vật thể nào, có thể được mua bán hoặc chuyển giao cho đối tượng khác khai thác, sử dụng.

Dịch vụ phần mềm là hoạt động trực tiếp hỗ trợ, phục vụ việc sản xuất, cài đặt, khai thác, sử dụng, nâng cấp, bảo hành, bảo trì phần mềm và các hoạt động tương tự khác liên quan đến phần mềm.

II. Phân biết sản xuất phần mềm và dịch vụ phần mềm

Sản xuất sản phẩm phần mềm và dịch vụ phần mềm đều là các hoạt động được Nhà nước khuyến khích đầu tư phát triển. Tuy nhiên, mỗi hoạt động lại có những điểm khác biệt và dẫn đến các ưu đãi được hưởng khác nhau.

1. Phần mềm hay sản phẩm phần mềm (SPPM) là một tập hợp gồm những câu lệnh hoặc chỉ thị được viết bằng một hoặc nhiều ngôn ngữ lập trình theo một trật tự xác định, và các dữ liệu hay tài liệu liên quan nhằm thực hiện một số nhiệm vụ hay chức năng hoặc giải quyết một vấn đề cụ thể nào đó.

Các loại SPPM như phần mềm hệ thống, phần mềm ứng dụng, phần mềm tiện ích,… được quy định trong Danh mục sản phẩm phần mềm ban hành kèm theo Thông tư số 09/2013/TT-BTTTT ngày 08/04/2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (sau đây gọi là Thông tư 09).

Việc xác định hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm hoặc dịch vụ phần mềm (DVPM) có ý nghĩa quan trọng trong việc hưởng các ưu đãi của Nhà nước. Hoạt động sản xuất SPPM đáp ứng đúng quy trình là hoạt động của tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có đủ tư cách theo quy định pháp luật, tham gia thực hiện một hoặc nhiều công đoạn trong quy trình sản xuất SPPM nhằm tạo mới hoặc nâng cấp, chỉnh sửa, hoàn thiện SPPM.

Theo đó, hoạt động của tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân được xác định là hoạt động sản xuất SPPM và đáp ứng quy trình khi các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân thỏa mãn các điều kiện sau:

a. Đối với tổ chức, doanh nghiệp: Có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đầu tư, hoặc văn bản quy định về chức năng nhiệm vụ do người có thẩm quyền cấp. 

b. Đối với cá nhân: Có mã số thuế cá nhân, có kê khai thuế trong đó ghi rõ phần thu nhập từ hoạt động sản xuất phần mềm.

c. SPPM do cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp sản xuất thuộc một trong các loại SPPM được quy định trong Danh mục sản phẩm phần mềmban hành theo Thông tư 09.

d. Hoạt động thuộc một trong các công đoạn sau:

 - Xác định yêu cầu của khách hàng;

 - Phân tích và thiết kế; Lập trình và viết mã lệnh;

 - Kiểm tra và thử nghiệm phần mềm;

 - Hoàn thiện và đóng gói phần mềm;

Cài đặt, chuyển giao, hướng dẫn sử dụng, bảo trì, bảo hành phần mềm.

Doanh nghiệp sản xuất SPPM được hưởng ưu đãi trong việc sử dụng đất; ưu đãi về thời gian miễn thuế, giảm thuế và thuế suất ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp;được miễn thuế nhập khẩu đối với nguyên liệu, vật tư phục vụ trực tiếp cho hoạt động sản xuất SPPM mà trong nước chưa sản xuất được. 

2. Dich vụ phần mềm  là hoạt động trực tiếp hỗ trợ, phục vụ việc sản xuất, cài đặt, khai thác, sử dụng, nâng cấp, bảo hành, bảo trì phần mềm và các hoạt động tương tự khác liên quan đến phần mềm.

Theo đó, hoạt động DVPM chỉ hỗ trợ, phục vụ cho các hoạt động liên quan đến phần mềm mà không tạo mới, nâng cấp, chỉnh sửa hoặc hoàn thiện SPPM, bao gồm: Dịch vụ quản trị, bảo hành, bảo trì hoạt động của phần mềm và hệ thống thông tin; Dịch vụ tư vấn, đánh giá, thẩm định chất lượng phần mềm; Dịch vụ tư vấn, xây dựng dự án phần mềm,…

Các SPPM được sản xuất tại Việt Nam và các DVPM do các tổ chức, doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế hoạt động tại Việt Nam cung cấp được áp dụng mức ưu đãi cao nhất về thuế xuất khẩu và thuế giá trị gia tăng. Cụ thể, phần mềm máy tính bao gồm SPPMvà DVPM là đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng.
Xem thêmThành lập văn phòng đại diện nước ngoài tại Việt Nam

III. Quy định về thuế đối với sản xuất sản phẩm phần mềm và dịch vụ phần mềm

Phần mềm và dịch vụ phần mềm đối với doanh nghiệp sản xuất phần mềm tiêu dùng trong nước thuộc diện không chịu thuế GTGT; doanh nghiệp không phải tính và nộp thuế giá trị gia tăng đối với sản phẩm và dịch vụ này, nhưng không được khấu trừ hoặc hoàn thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hoá, dịch vụ dùng vào sản xuất sản phẩm và dịch vụ phần mềm không chịu thuế GTGT.

(Khi xuất hoá đơn, phần thuế suất GTGT gạch chéo)

1. Căn cứ chi tiết a; b; i điểm 3 Điều 9 Chương II Nghị định số 71/2007/NĐ-CP ngày 3/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật CNTT về công nghiệp CNTT quy định: "Dịch vụ quản trị, bảo hành, bảo trì hoạt động của Phần mềm và hệ thống thông tin; Dịch vụ tư vấn, đánh giá, thẩm định chất lượng Phần mềm; Các dịch vụ Phần mềm khác" thuộc dịch vụ Phần mềm.

2. Căn cứ điểm 21 Mục II Phần A Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT quy định: "Phần mềm máy tính bao gồm sản phẩm phần mềm và dịch vụ phần mềm" thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Lưu ý: Dịch vụ kinh doanh các sản phẩm phần mềm thương mại (thí dụ như Microsoft) không thuộc diện nói trên và vẫn chịu thuế suất 10%. 

Sản phẩm phần mềm và dịch vụ phần mềm xuất khấu áp dụng thuế suất GTGT là 0%.

Trường hợp doanh nghiệp phần mềm vừa sản xuất sản phẩm và dịch vụ phần mềm tiêu thụ trong nước, vừa xuất khẩu sản phẩm phần mềm và dịch vụ phần mềm thì doanh nghiệp chỉ được tính khấu trừ hoặc hoàn thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hoá, dịch vụ dùng sản xuất ra sản phẩm phần mềm và dịch vụ phần mềm xuất khẩu.

Doanh nghiệp phải hạch toán riêng thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ dùng cho sản xuất sản phẩm và dịch vụ phần mềm xuất khẩu để xác định số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ hoặc hoàn thuế theo quy định. Đối với số thuế GTGT đầu vào của từng loại hàng hoá, dịch vụ dùng chung cho sản xuất sản phẩm, dịch vụ phần mềm xuất khẩu và sản phẩm, dịch vụ phần mềm bán trong nước không chịu thuế GTGT thì số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ hoặc hoàn thuế được tính theo tỷ lệ doanh thu sản phẩm và dịch vụ phần mềm xuất khẩu trên tổng doanh thu.

Hỗ trợ nội dung mở doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực phần mềm : Dịch vụ thành lập công ty trọn gói


CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM KTSOFT VIỆT NAM

Địa chỉ: Số 56B Ngõ 148 Đường Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

VPGD Tại HN: Phòng 203, Số 3 Ngõ 84 Trần Thái Tông, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy;

VPGD Tại HCM: 5/40 Trương Đăng Quế, Phường 1, Quận Gò Vấp;

VPGD Tại Hải Phòng: Số 144 Đườg Ngô Gia Tự, Phường Cát Bi, Quận Hải An;

VPGD Tại Hải Dương: Số 58 Lý Nam Đế, Phường Lê Thanh Nghị, Thành phố Hải Dương;

Điện thoại: (024).62 533 788

Hotline (Zalo): 0979 126 618 – 0917 508822

Email: [email protected]