CHỨC NĂNG CHÍNH CỦA PHẦN MỀM


Quản lý danh mục

 • Danh Mục ngành hàng
 • Danh Mục nhóm hàng
 • Danh mục hàng hóa
 • Quản lý Đơn vị quy đổi
 • Quản lý khách hàng/Nhà cung cấp theo nhóm
 • Danh mục Khách hàng/ Nhà cung cấp
 • Quản lý kho hàng(không giới hạn)
 • Phân quyền nhân viên sử dụng kho hàng
 • Quản lý Nhân viên
 • Phân quyền theo nhóm nhân viên
 • Quản lý Nội dung thu chi
 • Sao lưu dữ liệu
 • Thay đổi giao diện người dùng
 • Cấu hình phần mềm theo ý muốn
 • In Mã vạch hàng hóa

Quản lý nhập xuất

 • Nhập hàng tồn đầu kỳ
 • Nhập hàng từ nhà cung cấp
 • Nhập hàng khách trả lại
 • Xuất bán lẻ
 • Xuất bán buôn
 • Xuất trả nhà cung cấp
 • Xuất chuyển nội bộ(cho phép chuyển hàng từ kho hàng này sang kho hàng kia)
 • Quản lý đơn đặt hàng của khách
 • Xuất hàng từ đơn đặt hàng của khách
 • Quản lý đơn đặt hàng từ nhà cung cấp
 • Nhập hàng từ đơn đặt hàng
 • Quản lý báo giá
 • Xuất bán hàng từ báo giá
 • Kiểm kê hàng hóa ( hệ thống cho phép kiểm kê hàng theo từng kho riêng lẻ)

Báo cáo

 • Nhập xuất tồn
 • Nhập xuất tồn theo kho
 • Nhập xuất tồn theo nhóm hàng
 • Tồn dưới định mức
 • Thẻ kho
 • Công nợ khách hàng
 • Công nợ Nhà cung cấp
 • Tổng hợp Kết quả Kinh doanh
 • Sổ quỹ ngân hàng
 • Sổ quỹ tiền mặt
 • Thu chi theo ngày
 • Doanh thu theo nhân viên
 • Doanh thu các tháng trong năm
 • Chi tiết hàng bán ra trong ngày
 • Lợi nhuận theo hàng hóa
 • Lợi nhuận theo khách hàng
 • Lợi nhuận theo nhóm hàng
 • Lợi nhuận theo hóa đơn
Liên hệ phần mềm KTS để được dùng thử miễn phí
Hotline: 0917 50 88 22 – 034 65 76 399